Chung le ba

5 August 2018 0 7

Xuân Thu - Cấp 4

Hơn 30m dài,5m ngang. Vị chi 150m2. Yêu cầu nhà thoáng,à có 1 tí chỗ phía sau phơi đồ, còn dư để phía trước làm sân.
Cn rãnh kiêdm việc làm chiws lại nhậu...kkk
1phòng khách,1 bếp,2 phòng ngủ, 1vs ngoài,1vs trong phòng,

Comments (0)

    No comments yet